JUHA KANTELINEN

Psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivinen käyttäytymisterapia

TAVOITTEENA ELÄMISEN ARVOINEN ELÄMÄ ? Etsitkö inhimillistä, kokenutta ja keskustelevaa psykoterapeuttia? Minulla on kokemusta työskentelystä yleisimpien psykoterapiassa käsiteltävien ongelmien kanssa. Taustaltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja kriisityöntekijä.

Dbt-intensive ja Millainen terapeutti olen

Olen psykoterapeutti, viitekehys kognitiivinen käyttäytymisterapia (Cognitive Behavioral Therapy CBT, Tampereen yliopisto).
DKT-intensiivikoulutettu (Dbt-intensive).
Olen tavoitekeskeinen ja autan ongelmissa mitkä liittyvät nykyhetken elämäntilanteeseen.
Hoidon alussa arvioidaan ajankohtainen elämäntilanteesi ja laaditaan ongelmaluettelo, mikä määrittää tavoitteita hoidolle ja elämälle.
Asiakaskeskeisyys, hoidon tavoitteet ja yhteinen toimintasuunnitelma tilanteesi paranemiseksi on avainasemassa.
Videoasiointi myös mahdollista suojatun yhteyden kautta.

Mitä istunnoillani tehdään

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa hoitosuhde nähdään avoimena yhteistyösuhteena. Hoidot perustuvat yksilölliseen ongelma-analyysiin, joka tehdään terapian alussa. Hoidon kohteet määritellään tarkasti, ja ne valitaan ja niiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä sinun kanssa. Hoitomenetelmien valinnassa otetaan huomioon hoidon tavoitteet. Terapiassa korostuu harjoittelu- ja ongelmanratkaisupainotus ainutkertaisten oivallusten korostamisen sijasta.
Onko sinulla ahdistusta, masennusta tai tunteensäätelyn ongelmia? Onko sinulla pakkoajatuksia, pakkotoimintoja tai vihan hallinnan ongelmia? Oletko työuupunut, jatkuvasti kriittinen itseäsi kohtaan?Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä voin opettaa sinulle taitavaa käyttäytymistä ja lieventämään oireita ongelmakäyttäytymisessä.
Asiakkaan käyttäytymisen aktivointi, hyväksyntä, muutoshalu, ja elämäntilanteen koheneminen ottaen yhdessä laaditut tavoitteet hoidolle painopisteenä.

Tarjoan apua

Masennukseen/ahdistukseen
Ihmissuhdeongelmiin
Päihdeongelmaan/Riippuvuuteen
Työuupumukseen
Vanhemmuuden haasteisiin
Huonoon itsetuntoon
Pahaan oloon
Elämäntapamuutokseen
Syömiseen liittyviin vaikeuksiin
Sosiaalisten tilanteiden pelkoon
Paniikkikohtauksiin
Pakko-oireisiin
Fobiaan/kammoon
Vihanpurkauksien hallitsemiseen
Vaikeaan elämäntilanteeseen
Itsetuhoisiin ajatuksiin
Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön
Persoonallisuushäiriöön
Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Univaikeuksiin
Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen

Erityiskohderyhmät

Neuropsykiatriset potilaat
Pakko-oireinen häiriö
Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Ammatillinen taustani ja osaamiseni

*Psykiatrinen sairaanhoitaja – (Helsingin kaupungin terv.huolto 0ppilaitos,3,5 vuoden koulutus) 05/1993 valmistuminen.
*Akuutti kriisityö, kriisityöntekijä itsemurhien ehkäisykeskus Sos Palvelu: Sos-auto,  Suomen Mielenterveysseura v:na 1995 – 2000.
*Debriefing – koulutus v:nna 1996; kouluttajana kriisipsykologi Salli Saari.
*Nuorisopsykiatrinen tutkimus ja hoito v:sta 2000 – 2018 (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri), 17,5 vuoden ajan.
*Lääkärikeskus NeuroMental:ssa 03/2014 – 03/2017  itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen.
*Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) hoito-ohjelmassa työskentely yksilöterapeuttina ja taitoryhmän ohjaajana v:na2013 – 2017; kouluttajana KKT – kouluttajapsykoterapeutti Teemu Ryhänen, Erlend Monk (Norway), Anita Tormoen (Norway). DKT-intensiivikoulutus 2017, 10 päivää.
*Kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutus (Tampereen yliopisto) 05/2013 – 03/2017.

Asiakaskuntani

Olen työskennellyt paljon ihmisten kanssa, joilla on paljon tunteiden säätelyn ja ahdingon sietämisen kanssa ongelmia,
Tarkkaavaisuuden ongelmat, keskittymisvaikeudet, masennusoireet , ahdistuneisuus ja itsetuhoisuusproblematiikka ovat vahvoja osaamisalueitani.

PSYKOTERAPIASUUNTAUS

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Muu

KELA-PÄTEVYYS

Kelan kuntoutuspsykoterapia

LISÄKOULUTUKSET

Mindfulness Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

14 + 15 =